GARAGE MAGAZINE

Miasto jako platforma, czyli magia Smart City we Wrocławiu

Wdrażana we Wrocławiu strategia „City as a Platform” (tł. miasto jako platforma) opracowana przez Nokię, bazuje na otwartym i osadzonym w branżowych standardach podejściu znanym jako „the Future X for Smart Cities architecture” (tł. architektura Future X dla inteligentnych miast). Podejście to umożliwia dokonywanie w przystępny sposób integracji różnorodnych technologii, usług i aplikacji, pochodzących od najlepszych w swojej klasie partnerów. Pomaga to zagwarantować miastu możliwość ustanowienia ekosystemu dla lokalnych partnerów i globalnych współpracowników, który w profesjonalny sposób będzie zajmował się spełnianiem ich unikalnych wymagań, stawianych w kontekście funkcjonowania nowoczesnego miasta.

Suparno Banerjee

5 min czytania

Business & Partners
Miasto jako platforma, czyli magia Smart City we Wrocławiu

Wrocław zajmuje wśród polskich miast czwarte miejsce pod względem wielkości, jednak aspiruje do bycia tym najinteligentniejszym. Jako jedno z kluczowych centrów nauki i innowacji w kraju, szczyci się ugruntowaną i szeroką bazą edukacyjną oraz prężnie rozwijającą się gospodarką. Jednakże, miano „bycia najinteligentniejszym”, do którego dąży Wrocław, ma znacznie więcej wspólnego z technologią, niż akademickimi podręcznikami.

Miasto jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i biznesowym, ale stoi w obliczu podobnych wyzwań, do tych, z którymi próbują poradzić sobie także inne europejskie i światowe miasta. Należą do nich: starzejące się społeczeństwo i jego potrzeba dostępu do usług i opieki; redukcja zanieczyszczeń i zmniejszenie śladu węglowego; dążenie do szerszego wykorzystywania kultury, potencjału ludzkiego i wiedzy naukowej, dla rozwoju gospodarczego. Władzom miasta zależy na wzmocnieniu usług publicznych, zwiększeniu atrakcyjności miasta w oczach biznesu, turystów i mieszkańców oraz wsparciu tętniącej życiem społeczności, jej kultury i stylu życia.

Wrocław przyjął zupełnie nowe podejście względem inicjatyw realizowanych pod szyldem Smart City. Dodatkowo rozwiązania, które już funkcjonują w mieście, i które Wrocław w dalszym ciągu chce rozwijać, wykorzystują najnowsze technologie.

smart_city_nokia_wroclaw1

Z perspektywy miasta, celem wdrażania nowych technologii jest nie tylko poszerzanie wachlarza usług miejskich, ale także stworzenie odpowiedniej infrastruktury, która zapewni rozwój innowacyjności we Wrocławiu. Nokia, jako partner technologiczny, wspiera transformację cyfrową miasta i odpowiada za stworzenie platformy Smart City. Jej celem jest umożliwienie integracji rozwiązań technologicznych z zakresu: cyfrowej opieki nad osobami starszymi; poprawy jakości transportu publicznego i mobilności w mieście; reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wzmacniania lokalnej gospodarki i edukacji.

Wraz ze stale rosnącą liczbą starszych mieszkańców (z których wielu wymaga opieki nie tylko medycznej) i spadkiem liczby młodych, zdolnych do świadczenia usług opiekuńczych, Wrocław rozpocznie wdrażanie platformy inteligentnego miasta ze szczególną uwagą na rozwiązania dedykowane tej grupie obywateli.

Wprowadzenie szeregu e-usług dedykowanych mieszkańcom, wymaga kompleksowego podejścia do zmian cyfrowych. Każde gospodarstwo domowe, szkoła, urząd miejski, ośrodek opieki czy szpital powinien mieć dostęp do Internetu szerokopasmowego. Będzie to miało szczególne znaczenie w przypadku, gdy szybkość przesyłania danych okaże się sprawą kluczową, czyli np. przy wdrażaniu do systemu miejskiego rozwiązań korzystających z urządzeń i czujników. Strumienie danych, spływające z wyznaczonych przez miasto punktów, będą̨ przetwarzane, dzięki zastosowaniu inteligentnych narzędzi do ich analizy, stanowiących centralną część platformy. Tak zorganizowana sieć usług połączonych, może być wykorzystywana do chociażby bardziej skutecznego koordynowania opieki osób starszych i świadczenia usług telemedycznych, na linii dom – ośrodek zdrowia. Rozwiązania tego typu z pewnością̨ znacznie odciążyłyby istniejące placówki zdrowotne. Dodatkowo pomogłyby lekarzom, pielęgniarkom, psychologom i personelowi opiekuńczemu w sprawnym zarządzaniu świadczeniami medycznymi.

Drugim kluczowym obszarem transformacji jest modernizacja wrocławskiego systemu transportu miejskiego. Kluczowym wyzwaniem dla wielu miast jest zapewnienie wygodnego i optymalnego systemu poruszania się mieszkańców, zarówno jeśli chodzi o korzystanie z komunikacji miejskiej, jak i o ruch samochodowy. Nie mniej ważne jest zorganizowanie transportu towarów w taki sposób, żeby był wygodny, wydajny i przede wszystkim ekologiczny. Platforma opracowywana przez Nokię gra kluczową rolę w stworzeniu możliwości reorganizacji kwestii transportu we Wrocławiu.

smart_city_nokia_wroclaw_3

Każde miasto ma swoją tożsamość. Wrocław ma wyjątkowe potrzeby, których zaspokojenie umożliwi otwarty i elastyczny charakter, wdrażanej przez nas infrastruktury. Wiedza ekspercka i zaangażowanie, które wnosimy do projektu, świadczą o tym, że jesteśmy zdolni do współpracy, a także do poszukiwania rozwiązań i pomysłów, na wykorzystanie naszych technologicznych możliwości z partnerami z lokalnego ekosystemem.

Wrocławskie miasto jako platforma zapewni płynny przepływ informacji, a co za tym idzie, wzmocni interakcje pomiędzy instytucjami miejskimi i lokalnymi partnerami, reprezentującymi organizacje pozarządowe, instytucje biznesowe, czy placówki edukacyjne.

 

Suparno Banerjee

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana zaangażowaniem się w opracowywanie rozwiązań dla inteligentnego Wrocławia, skontaktuj się z Nokia Garage Bandem.

Jeśli ważne jest dla Ciebie nasze miasto i chcesz lepiej zrozumieć koncepcję „City as a platform”, zapraszamy do pobrania białej księgi: Turn your city into a platform for digital service creation. Dokładniej, o tym jak Nokia współpracuje z miastem Wrocław, możesz przeczytać w studium przypadku. Z kolei na stronie Nokii znajdziesz więcej informacji odnośnie naszego podejścia do tematu Smart City.